Informacja o ochronie prywatności na stronie internetowej

Niniejsze powiadomienie zostało ostatnio zaktualizowane 26 września 2023 r.


Wolf Oil jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i zobowiązał się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących ochrony danych, takich jak ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 ("RODO").

Wolf Oil pragnie upewnić się, że użytkownik rozumie, jakie dane osobowe są gromadzone na jego temat podczas odwiedzania naszej witryny internetowej, w jaki sposób dane osobowe są wykorzystywane i w jaki sposób są one bezpieczne.

Uwaga: niniejsza strona internetowa jest hostowana przez Wolf Oil Corporation NV (dalej "Wolf Oil" lub "my"), Georges Gilliotstraat 52, 2620 Hemiksem, Belgia (VAT- BE) 0403.699.350.


Ogólne ostrzeżenie

Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z poniższymi informacjami dotyczącymi danych osobowych, które przekazuje w Witrynie.

Powiadomienie jest ważne dla wszystkich stron hostowanych w Witrynie. Nie dotyczy ona stron obsługiwanych przez osoby trzecie, do których Wolf Oil może się odwoływać i których polityka prywatności może się różnić. Wolf Oil nie może zatem ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek dane przetwarzane na tych stronach internetowych lub przez nie.

W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między tym językiem a językiem angielskim, język angielski będzie rozstrzygający.


1. Jakie dane osobowe gromadzimy?

W zależności od celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe użytkownika, musimy przetwarzać takie lub inne dane osobowe, które zasadniczo będą, w zależności od każdego przypadku, następujące:


2. Jak wykorzystujemy dane osobowe użytkowników?


3. Na jakiej podstawie wykorzystujemy dane osobowe użytkowników?


4. Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika?

Okres przechowywania danych osobowych użytkownika będzie zależeć od celów, dla których przetwarzamy takie dane, jak wyjaśniono poniżej:


5. Udostępnianie danych

Udostępniając dane osobowe Wolf Oil, te dane osobowe mogą być przekazywane lub dostępne dla firm wchodzących w skład Wolf Oil Corporation.

W przypadku, gdy informacje mają zostać ujawnione podmiotowi zagranicznemu, Wolf Oil podejmie uzasadnione kroki w celu oceny przepisów o ochronie prywatności obowiązujących w kraju, w którym informacje zostaną ujawnione, aby ustalić, czy zagraniczny odbiorca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o ochronie prywatności, które są co najmniej tak rygorystyczne, jak przepisy o ochronie prywatności obowiązujące w jego obecnej działalności w odniesieniu do tych informacji. 

Jeśli Wolf Oil przekazuje dane osobowe pochodzące z Unii Europejskiej (UE) do krajów spoza UE, będzie to robić wyłącznie zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych, tj. żadne dane nie będą przekazywane do kraju trzeciego przed upewnieniem się, że kraj odbiorcy zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych użytkownika, po drugie, po wprowadzeniu odpowiednich środków w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych, takich jak standardowe klauzule umowne, a na koniec polegać na odstępstwach określonych w obowiązujących przepisach.

Wolf Oil zapewnia również, że każda strona trzecia, z której korzysta do przechowywania lub przetwarzania informacji, jest zgodna z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Prosimy o kontakt pod adresem info@wolfoil.com, jeśli chcą Państwo zapoznać się z wprowadzonymi przez nas zabezpieczeniami transferu danych.


6. Jak chronimy dane użytkownika?

Wolf Oil podejmuje wszelkie uzasadnione kroki (zabezpieczenia fizyczne, techniczne i administracyjne) w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów i ochrony informacji użytkownika przed niewłaściwym wykorzystaniem, ingerencją i utratą, a także nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem. Na bieżąco aktualizujemy i testujemy naszą technologię bezpieczeństwa. Wolf Oil ogranicza dostęp naszych pracowników i usługodawców do danych osobowych, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszym powiadomieniu.  Każdy pracownik lub usługodawca, który ma dostęp do danych osobowych użytkownika, jest zobowiązany do zachowania poufności takich informacji.

Dane użytkownika są przechowywane na serwerach o wysokim poziomie bezpieczeństwa.  Jeśli korzystamy z usług partnera w zakresie przechowywania danych, dokonujemy takiego wyboru przede wszystkim w oparciu o jego poziom bezpieczeństwa, niezawodności i doświadczenia w zakresie przechowywania i przetwarzania danych, w tym danych osobowych.

W przypadku naruszenia danych Wolf Oil zobowiązuje się do przestrzegania pod każdym względem wymogów wszystkich odpowiednich przepisów dotyczących prywatności.


7. Twoje prawa


Należy pamiętać, że wykonywanie praw użytkownika będzie podlegać indywidualnej analizie przez Wolf Oil.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, poinformuj nas o tym, wysyłając wiadomość na adres info@wolfoil.com.


Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do belgijskiego organu ochrony danych, korzystając z poniższych danych kontaktowych.


8. Kontakty

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel


+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be